Saturday, November 29, 2008

More Guessing

More fun with sketches. I call it "village people" :3

Only two days left and after that I won't be able to blog about anything else... but I can't think of anything to say anyway XD My life isn't very interesting right now, since all I do is take care of the house when everyone's off to school and work, do Math C and play Wow. Really, honestly, coupled with some Sims 2 and Skyping, that's it.

Oh, except sketching like this, ofc.

Fave food of the week: schnitzel + noodles + soy

8 comments:

Nightflyer said...
This comment has been removed by the author.
Nightflyer said...

Det är definitivt Rik längst till höger, sen tror jag att det är Björn i mitten. ^^ Till vänster ... ??? O.o

Nallenon said...

Based on my intuitive insight of your cunning naming-of-the-pictures-scheme I'm gonna go ahead and say that's the Nightflyer, me and Rik.
Do I gets points?

Iceye said...

Aw, NF... I'm hurt. I like Nalle so much better right now... even if he guessed by name XD

Nightflyer said...

Hm, ok jag kunde ha gissat att det var jag.. eftersom det bara är jag som står så där =P Men att det skulle vara Anton i mitten... Det hade inte han själv gissat heller om han inte sett namnet på bilden.

Sara said...

Hahaha I am a genius! Jag såg vilka det var INNAN jag läste namnet. Mohahahaha ^_^

Nallenon said...

Jag har svårt att se likheterna mellan jag och mig själv, här, faktiskt, annat än att jag är längre än de andra två.. Och klädvalet stämmer ju rätt bra.
Osäker på pose och min, det skriker inte "jag" till mig i alla fall..

Iceye said...

Det är sant att jag inte tänkte igenom pose lika väl på Nalle som på de andra två, mest för att det här bara var en fun sketch, men jag har fortfarande betydligt svårare att se Björn än dig XD