Saturday, March 20, 2010

Proper

Been reading that old Swedish book again. It makes my head come up with verses in old Swedish, which is by the way much much more fun than modern Swedish. Here's a poem/riddle:


Skulle ni av någon anledning stå utan sällskap

skall jag alltid finnas vid eder sida

till tröst.

Och den enda gång jag skall lämna eder 

voro då ni befinner eder i goda vänners sällskap

ty ingenting missunnar jag eder


Too easy, I think, so perhaps more of a poem. 

No comments: